Regler för säsongscamping

Regler för säsongs- & måndadscampingAvtal: Inför varje säsong ska ett avtal upprättas mellan Dalarna Älvcamping och hyresgästen. Detta avtal ska vara påskrivet innan

ankomst och i två exemplar, ett till hyresvärden och ett till hyresgästen, och ska innefatta namn, tomtnummer och regler.

Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång.


Boende: Allt boende på Dalarna Älvcamping skall vara för fritidsändamål, inte av permanent art, och du får därför inte vara folkbokförd

på Dalarna Älvcamping. Tomten kan inte överlåtas eller hyras ut av gästen.


Besök: Säsongsplatsen får endast användas av hyresgästen med maka/make/sambo och deras hemmavarande barn. För övriga

boende/gäster tas en tilläggsavgift ut per extra gäst.


El: Under sommaren läser vi av elen innan ankomst och därefter en gång i månaden. I slutet av säsongen skickar vi en faktura på din elförbrukning. Du är själv ansvarig för all elförbrukning. Använd endast godkända elkablar och kopplingar. Det är inte tillåtet att gräva

ner elkablarna.


Ordningsregler: Alla gäster måste följa Dalarna Älvcampings Trivselregler.


Brand: Minska risken för att brand ska uppstå genom att se till att ha brandsläckare eller brandfilt samt brandvarnare i husvagnen. Kontrollera att slangar och kopplingar på gasolflaskan är hela och inte läcker. Gasolflaskor får aldrig ligga ner. Gasolutrustning bör

provtryckas minst en gång per år. Grilla säkert genom att ställa grillen på ett plant och obrännbart underlag och minst 1 meter från förtält och vagn. När du ska slänga grillkol/engångsgrillar skall dessa läggas i gröna tunnan som finns vid sopstationen.


Husvagn/Förtält: Det är inte godkänt att stå utanför sin tomtgräns. Husvagnen måste vara besiktad och godkänd och den skall

kunna dras med personbil på allmänväg utan särskilt tillstånd. Endast textilt förtält är tillåtet. Uppställningsregler

skal alltid följas och en uppställning skall alltid godkännas av campingvärden innan förtältet sätts på. Fasta byggnationer såsom staket är inte tillåtet utan särskilt avtal.


Bilar: Det är tillåtet att ha en bil per husvagn på campingområdet, och bilen ska parkeras innanför campingtomten.


Sopor: Hushållssopor sorteras och läggs i kärl vid sopstationerna. Grovsopor t.ex. kylskåp, grillar, trädgårdsmöbler, tv-apparater och träavfall skall lämnas direkt till återvinningsstationen i Djurås. Lägg inte grovsopor vid sopstationen.


Tomt/altan: Altangolv får ej gå mer än 25 cm utanför förtältet. Vindskydd tillåts, men måste vara i textil och får ej vara permanent. Det är bara tillåtet att ställa upp en husvagn med tillhörande förtält på tomten. Partytält, lusthus, bodar, tält o. dyl. tillåts ej. Flaggstänger och murade grillar är inte tillåtet.


Har ni frågor eller funderingar tveka inte att kontakta campingvärden.

© Dalarna River Camp 2017   *   info@dalarnarivercamp.se  *  www.dalarnarivercamp.se  *  070-420 82 22